Søknadsportalen er flyttet til Oppvekstportalen Stavanger

Oppvekstportalen Stavanger.

Har du barn som er plassert i barnehage eller SFO, så er det fint om du sjekker at kontaktinformasjonen er riktig når du har logget deg inn på Oppvekstportalen Stavanger.