Velkomen til barnehage- og SFO portalen i Finnøy kommune!

Her kan du søkje plass, søkje om endring av plass og sei opp plass. Hugs at det er oppseiingstid i barnehage og sfo, sjå vedtekter.

Dei som har plass i barnehage eller sfo skal ikkje søkje på nytt kvart år.

Nytt barnehageår startar 15.august. Barn fødd i sept., okt. og nov. har også rett på plass, innan utgang av den månaden dei er fødde i.

SFO  barn med særskilte behov i 5.-7.klasse kan søkje om SFA, skolefritidsavlastning, dette vil vere eit avlastningstilbod og dermed utan foreldrebetaling.

Ny søknad
For å leggje inn ny søknad vel du Barnehage eller SFO i menyen over.
DU TRENG IKKJE LOGGE INN FOR Å SØKJE OM PLASS.
Det samme gjeld ved søknad om overflytting til ein annan barnehage.

Endre søknad
For å endre ein søknad må du vere innlogga.

Endre plass / Seie opp
For å endre eller seie opp ein plass må du vere innlogga. Gå til plasseringane mine

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.februar!
Søknadar som har kome etter fristen vert handsama sjølv om det ikkje lenger gir rett til plass. Du vil få eit svar innan april.